Geda-2019-09-15 Däi Wiesen | Christian Isekin

Gedanken

15.09.2019

Däi Wiesen

 

Däi Wiesen ass eng Reaktioun op deng Ëmwelt an deng Erfahrungen.

Wann s du dat verstees, kanns du däi Wiesen änneren.