Geda-2019-09-17 Mainstream | Christian Isekin

Gedanken

23.09.2019

Mainstream

 

Wann ech Wochen, Méint, Joren Informatioune verbreeden, dann awer aner Quellen eppes anescht behaapten, an dat zu engem groussen Deel och beweise kënnen, wat maachen ech dann fir net wéi e korrupte Ligener do ze stoen?
Ech halen un deem fest wat ech virdru schonn un Informatioune verbreet hunn, ech diffaméieren di aner Quellen, a maachen se lächerlech.
Vu wiem schwätzen ech?
Vun de Mainstream Medien natierlech.