Geda-2019-09-23 Egoismus | Christian Isekin

Gedanken

23.09.2019

Egoismus & Ignoranz

 

Den Egoismus an d'Ignoranz vu ville Mënschen ass dat wat ons dohinner bruecht huet wou mir elo sinn, an do schwätzen ech all soit-disant Klassen un.