Kennt dir? | Christian Isekin

Kenns du eng Persoun, bei där ouni Zweiwel nogewise gouf, dass dës Persoun u Sars-cov-2 gestuewen ass, an net un enger anere Virerkrankung?

!!! Net ausfëlle wann dir op Facebook scho geäntwert hutt !!!